Acceptatie van voorwaarden

Door Wikitoro te bezoeken, erkent u en stemt u ermee in zich te houden aan de voorwaarden en bepalingen die hierin worden beschreven, samen met alle andere kennisgevingen of disclaimers op deze website. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website en contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft.

Nauwkeurigheid van informatie

Hoewel we ernaar streven om de nauwkeurigheid van de informatie op Wikitoro te waarborgen, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, met inbegrip van die in informatie die door derden wordt verstrekt.

Veranderingen en aansprakelijkheid

Houd er rekening mee dat de inhoud en diensten die op deze website worden aangeboden zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Wikitoro is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van of de toegang tot onze website.

Openbaarmaking van reclame

Voor meer informatie over ons beleid met betrekking tot affiliate links, verwijzen we u naar onze advertentie-openbaarmaking.

AI-gegenereerde inhoud op de website

Deze website kan inhoud, informatie en materialen bevatten die worden gegenereerd of ondersteund door geavanceerde multimodale grote taalmodellen, die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie en machinaal leren, zoals OpenAI's GPT-4. Het is belangrijk om te weten dat de gebieden van kunstmatige intelligentie en machinaal leren, die deze geavanceerde taalmodellen aandrijven, een belangrijke rol spelen.

Het is belangrijk om te erkennen dat de gebieden van kunstmatige intelligentie en machinaal leren, die deze geavanceerde modellen aandrijven, zich in een staat van snelle ontwikkeling en evolutie bevinden. Hoewel we deze geavanceerde tools gebruiken om onze content te verbeteren en te verfijnen, is het cruciaal om te begrijpen dat ze in de eerste plaats dienen als hulpmiddel voor onze menselijke auteurs.

We verzekeren onze gebruikers dat de belangrijkste ervaringen en inzichten die op ons platform worden gedeeld, authentiek zijn gecreëerd door onze auteurs en niet het product zijn van kunstmatige generatie. Om de hoogste kwaliteits- en nauwkeurigheidsnormen te garanderen, wordt alle AI-ondersteunde inhoud onderworpen aan strenge controles en meerdere revisies. Dit nauwgezette proces zorgt ervoor dat de informatie die we aanbieden niet alleen actueel, maar ook feitelijk accuraat en betrouwbaar is.

Naleving van lokale wetgeving

Je erkent dat verschillende landen en rechtsgebieden hun eigen wet- en regelgeving hebben met betrekking tot het online handelen in aandelen, crypto en CFD's. Het is jouw verantwoordelijkheid om je bewust te zijn van de lokale wet- en regelgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van deze wetten en deze na te leven, inclusief die van het land waarin u woont. Toegang tot deze website, of tot de website van eToro, impliceert niet dat de handel in aandelen, crypto en CFD's legaal is in uw rechtsgebied.

Beperking van aansprakelijkheid

U stemt ermee in Wikitoro niet aansprakelijk te stellen voor resultaten die voortvloeien uit uw vertrouwen op enige informatie gevonden op deze website. Bovendien stemt u ermee in Wikitoro, zijn medewerkers en gelieerde ondernemingen te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, claims en kosten die voortvloeien uit uw gebruik van onze website.

51% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld